24. máj 2023
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v pondelok 29. mája 2023 od 8:30 hod.
18. máj 2023
Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá začne v nedeľu 4. júna o 10:00 na Ranči u Kosťa.  
17. máj 2023
Oznámenie o začatí konania (pričlenenie poľovných pozemkov k poľovnému revíru Laborec Michalovce) - verejná vyhláška
15. máj 2023
Projekt pozemkových úprav - informácie pre účastníkov konania viac
4. máj 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Prejednávať sa budú o.i. aj pozemkové úpravy v katastri obce.
28. apríl 2023
Obecný úrad pozýva občanov obce v nedeľu 30. apríla 2023 o 19:00 k pamätníku kultúrnych dejateľov na tradičné stavanie mája.
V programe sa predstavia všetky tri zložky foklórnych súborov
vrátane najmenších detí.
 
6. apríl 2023
Zberný dvor a kompostáreň budú počas Veľkonočných sviatkov ZATVORENÉ.  
30. marec 2023
Rozhodnutie o odvolaní (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť") - verejná vyhláška
22. marec 2023 Strategické dokumenty KSK - verejná vyhláška
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
- Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030
13. marec 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je o.i. Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2022...
6. marec 2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť") - verejná vyhláška
27. február 2023
20. február 2023
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 28. februára 2023 od 8:30 hod.
16. január 2023
Vážení spoluobčania,
spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne.
Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.
 

Čo vám prinesie registrácia do systému Munipolis?

 • počúvanie bežných hlásení rozhlasu priamo z mobilu
 • novinky z úradu priamo do telefónu
 • upozornenia na krízové situácie - výpadky energií, blížiaca sa víchrica, dopravné uzávierky, atď.
 • pozvánky na športové a kultúrne akcie
 • pozvánky na brigády dobrovoľníkov, ktorí radi v obci pomáhajú
 • účasť vo verejných anketách

Registrácia je zadarmo. V registračnom procese si môžete nastaviť, aké informácie vás zaujímajú. Vaše údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR - všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Ako sa zaregistrovať?

 1. Na webstránke https://pozdisovce.munipolis.sk/registracia
 2. Cez mobilnú aplikáciu Mobilný Rozhlas 
  Stiahnuť pre Android - Stiahnuť pre iOS
 3. Vyplnením registračného letáka a odovzdaním na Obecný úrad Pozdišovce
13. január 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je Správa o hospodárení za III. štvrťrok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024-2025...
10. január 2023
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška viac
4. január 2023
Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 viac
3. január 2023
OZNAM – nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k. ú. Pozdišovce
Nariadením vlády SR č. 458/2022
zo dňa 13. 7. 2022... viac
19. december 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. aj úprava rozpočtu obce.
 
15. december 2022
Referendum – hlasovací preukaz
Elektronická (e-mailová) adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Referendum 2023 je ocu.pozdisovce@gmail.com.
 
12. december 2022
Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a o následnom predložení odvolania odvolaciemu orgánu (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť") - verejná vyhláška
12. december 2022
Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného revíru Ondava Moravany
9. december 2022
Pozývame Vás na 18. ročník Pozdišovského šachového turnaja. Uskutoční sa v nedeľu 11. decembra 2022 od 13:30 v R-Pube v Pozdišovciach.  
9. december 2022
V stredu 23. novembra 2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného OcZ.  
 
2. december 2022
Pozývame Vás na Mikulášsku slávnosť ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. decembra 2022 o 15:00 v Kultúrnom dome.  
1. december 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra od 8:30 hod.
18. november 2022
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva.
 
16. november 2022
Referendum – informácia o počte volebných okrskov
Pre referendum vyhlásené na 21. januára 2023 je utvorený 1 volebný okrsok, miestom výkonu hlasovacieho práva bude Kultúrny dom (č. 374) v Pozdišovciach.
 
16. november 2022
Referendum – delegovanie členov komisie
Elektronická (e-mailová) adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ocu.pozdisovce@gmail.com.
 
14. november 2022
Referendum – voľba poštou
Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie  žiadostí o voľbu poštou je ocu.pozdisovce@gmail.com, na účely podávania žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia SR.
 
8. november 2022
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda
7. november 2022
Oznámenie o povolení predčasného užívania stavby – "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť" - verejná vyhláška
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad na základe predloženej žiadosti spoločnosti eustream, a.s., Bratislava... povoľuje stavebníkovi časovo obmedzené predčasné užívanie stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová čast'", s časovým obmedzením do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 82 stavebného zákona...
30. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť vo voľbách do samosprávy obce využilo 606 z 1085 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 55,85%. Pre voľbu starostu obce bolo odovzdaných 597 platných hlasovacích lístkov, pre voľbu poslancov OcZ bolo platných 589 hlasovacích lístkov.
Pozrite si novozvolené vedenie obce.
 
28. október 2022
Nezabúdajme na životné prostredie
ani počas Dušičiek
Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií... viac
 
24. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávy krajov
Informácie o hlasovaní do prenosnej volebnej schránky a špeciálnom spôsobe hlasovania (karanténa resp. izolácia kvôli ochoreniu CoViD-19).
18. október 2022
VII. ročník Jesenného behu + cyklotúra
Športový klub SEIKEN  a obec Pozdišovce organizujú v poradí už siedmy Jesenný beh obce Pozdišovce. Celková dĺžka trate je cca 4,5 km. Termín konania behu je nedeľa  23.10.2022 o 14:00 spred OcÚ. Preteká sa v kategóriách muži, ženy a deti.
Po behu bude nasledovať cyklotúra krásnou prírodou až k obci Moravany a naspäť v celkovej dĺžke cca 11 km. Predbežný štart cyklotúry je približne 15:30 (hneď po behu). Štart bude rovnako ako pri behu od Obecného úradu.
 
6. október 2022
Pozývame Vás na jubilejnú výstavu hrnčiarskeho majstra ANDREJA KRÁĽA (1922 – 1980) ľudového umeleckého výrobcu, ktorá je inštalovaná v Pamätnej izbe v budove obecného úradu. Výstava potrvá do 21. októbra 2022 a verejnosti je prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00.