Folklór
Pozdišovský čardáš - kráľ čardášov

 

Naša obec spolu s ďalšími obcami v zemplínskom regióne - Parchovany, Dlhé Klčovo, Zámutov a iné - patrí k významným strediskám folklóru. Kým napríklad pre Parchovany sú charakteristické Parchovianska karička a čardáš, pre Dlhé Klčovo cifrovaný a čerkaný Šaffov tanec, pre Zámutov Fľaškový tanec, v centre Zemplína vznikol Pozdišovský čardáš. Ten sa od parchovianskeho líši v bohatosti chlapčenských a párových tanečných motívov. Kvôli svojej dynamike a temperamentu sa o ňom hovorí, že je kráľom čardášov.
Mládežnícky folklórny súbor Harčaročka
 
Vznikol v prvej polovici 60-tych rokov 20. stor. Viedla ho učiteľka ZDŠ v Pozdišovciach Anna Oravcová. Pôsobil asi tri roky a účinkovali v ňom žiaci vyšších ročníkov (nar. 1948-1951). Vyvrcholením činnosti súboru bolo vystúpenie v programe o hrnčiaroch roku 1966 v parku pri Sirmajovskom kaštieli, ktorý odvysielala aj Československá televízia, štúdio Košice. V súbore pôsobili: Marta Bruňová, Emil Čačko, Kvetoslava Danková, Marta Demková, Mária Horná, Daša Krojová, Dušan Lacko, Milan Lacko, Marta Poláková, Mária Poláková, Mária Popriková, Marta Solčaniová, Ľudmila Sotáková, Ján Ščerbák.
Dedinská folklórna skupina Harčare
 
V roku 1982 sa v bývalom VD Novex, závod Keramika Pozdišovce zorganizovala skupina nadšencov folklóru. Jadro skupiny tvorili Andrej Antal, Zuzana Jurková a Andrej Lukáč, ktorým pomáhali Anna Ferčáková, Mária Ihnaciková a Mária Mariščáková. Podnetom pre zintenzívnenie činnosti bol program Zemplínska svadba z Pozdišoviec, ktorú miestni tanečníci nacvičili pre potreby Umenovedného ústavu SAV v roku 1987. Ešte v tom istom roku miestni folkloristi nacvičili program k 40. výročiu založenia hrnčiarskeho družstva. S pásmom „Hrnčiarstvo“ vystúpili 9. júla 1989 v bloku „Remeslá“ aj na folklórnom festivale vo Východnej, začiatkom 90-tych rokov aj v Sorožnici, Michalovciach a iných podujatiach. V tom čase DFSk Harčare pracovala v zložení: Andrej Antal, Anna Antalová, Michal Drábik, Anna Ferčáková, Ing. Michal Hreščo, Július Ihnacik, Mária Ihnaciková, Andrej Lukáč, Milan Lukáč, Dáša Lukáčová, Ľubomír Matina, Ján Pavlík, Ján Poprik a harmonikár Ladislav Pastír. Vedúcou skupiny bola Mária Popriková, ktorú začiatkom 90-tych rokov vystriedal Michal Drábik. Po odchode niektorých starších členov rady folkloristov rozšírili Zuzana Jurková ml., Tatiana Paľová, Ladislava Farbarová a Jana Paľová. Onedlho zo skupiny odišli ženy a postupne v nej účinkovali Emil Čačko, Dušan Čižmárik, Ladislav Dobrovolský, Juraj Pancák, Zuzana Beľušová (harmonika), Ján Furčák, Ondrej Novák (harmonika), Pavel Paľo, Ján Malčický a Ján Tokár. Dušou skupiny bol v tom čase Michal Drábik, ktorý s magnetofónom navštevoval starších Pozdišovčanov – Andreja Čižmárika, Annu Menkyovú, Máriu Ščerbákovú) a nahral desiatky piesní, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. V roku 2003 ho vo funkcii vedúceho vystriedal Ondrej Novák. DFSk Harčare ročne absolvuje 20-30 vystúpení.
Folklórne slávnosti
 
Folklór má v Pozdišovciach bohatú tradíciu. Tá je po stáročia spájaná s hrnčiarstvom, ktoré je tu doložené už v roku 1416. Počas dlhých zimných večerov či pri vypaľovaní hrnčiarskych výrobkov v hrnčiarskych peciach, tzv. kochoch, vznikli v obci desiatky, ba možno aj stovky ľudových piesní, z ktorých sa mnohé zachovali dodnes. Nadväzujúc na tieto tradície boli v obci organizované viaceré folklórne podujatia – Okresné slávnosti piesní a tancov (1935), Hrnčiarske oslavy (1949, 1966, 1987), Zemplínska svadba z Pozdišoviec (1987) a od roku 1991 pravidelné Folklórne (Matičné) slávnosti. Pri zrode tohto podujatia bola vtedajšia vedúca MOS Mária Popriková, starostka obce Mária Dobrovolská a viacerí nadšenci a priaznivci folklóru – Michal Drábik, Ján Pavlík, Ihnacikovci, Lukáčovci a ďalší. Ako prví stáli na pódiu amfiteátra pri obecnom úrade členovia miestnej DFSk Harčare, FSk Klubovjanka z Michaloviec, DFSk Viňančan z Vinného a sólista Ondrej Novák. Odvtedy sa hľadisko miestneho amfiteátra pravidelne zapĺňa stovkami divákov, ktorým sa na pódiu každoročne predstavujú tri dedinské folklórne skupiny, jeden folklórny súbor z východného Slovenska a v posledných rokoch aj domáci Detský folklórny súbor Harčarik pod vedením manželov Novákovcov.
Poprední ľudoví tanečníci
  Juraj BRUŇO, tanečník Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (1949-1974)
MUDr. Ján BULÍK, tanečník súboru Lúčnica (1950-1953)