Pamätná izba
  malé dedinské múzeum  
 

Izba bola zriadená z iniciatívy niekoľkých nadšencov histórie Pozdišoviec v lete 2005 v budove obecného úradu (bývalá sobášna sieň). Na desiatich paneloch veľkosti 1x2 m bola prezentovaná história obce v tematických blokoch – všeobecná história, hrnčiarstvo, školstvo, osobnosti, folklór, šport a pod. Osobitný priestor bol vyčlenený pozdišovskému hrnčiarstvu, ktoré je písomne doložené už v roku 1416. Sú tam umiestnené výrobky miestnych majstrov a fotografie popredných hrnčiarov, zväčša „Majstrov ľudovej umeleckej výroby“. Maketu hrnčiarskej pece postavil bývalý hrnčiar Milan Vereščák. V blízkej budúcnosti sa ráta s rozšírením expozície.