Folklór má v Pozdišovciach bohatú tradíciu. Tá je po stáročia spájaná s hrnčiarstvom, ktoré je tu doložené už v roku 1416. Počas dlhých zimných večerov či pri vypaľovaní hrnčiarskych výrobkov v hrnčiarskych peciach, tzv. kochoch, vznikli v obci desiatky, ba možno aj stovky ľudových piesní, z ktorých sa mnohé zachovali dodnes. Nadväzujúc na tieto tradície boli v obci organizované viaceré folklórne podujatia – Okresné slávnosti piesní a tancov (1935), Hrnčiarske oslavy (1949, 1966, 1987), Zemplínska svadba z Pozdišoviec (1987) a od roku 1991 pravidelné Folklórne (Matičné) slávnosti. Pri zrode tohto podujatia bola vtedajšia vedúca MOS Mária Popriková, starostka obce Mária Dobrovolská a viacerí nadšenci a priaznivci folklóru – Michal Drábik, Ján Pavlík, Ihnacikovci, Lukáčovci a ďalší. Ako prví stáli na pódiu amfiteátra pri obecnom úrade členovia miestnej DFSk Harčare, Fsk Klubovjanka z Michaloviec, DFSk Viňančan z Vinného a sólista Ondrej Novák. Odvtedy sa hľadisko miestneho amfiteátra pravidelne zapĺňa stovkami divákov, ktorým sa na pódiu každoročne predstavujú tri dedinské folklórne skupiny, jeden folklórny súbor z východného Slovenska a v posledných rokoch aj domáci Detský folklórny súbor Harčarik pod vedením manželov Novákovcov.